กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน967206.13486000.049.8 %5.031475.85915550.40850.6 %5.0
รวม 967,206 486,000 49.75 % 5.0 31,476 15,550 50.60 % 5.0