สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1059676.1997973.05.8 %2.539967.89815172.80962.0 %5.0
รวม 1,059,676 997,973 5.82 % 2.5 39,968 15,173 62.04 % 5.0