สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1539329.81103000.028.3 %5.028211.69598.714866.0 %5.0
รวม 1,539,330 1,103,000 28.35 % 5.0 28,212 9,599 65.98 % 5.0