กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 406511.637078.098.3 %5.024709.756665.64773.0 %5.0
รวม 406,512 7,078 98.26 % 5.0 24,710 6,666 73.02 % 5.0