กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 512834.63240436.053.1 %5.025585.237594.298870.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน51568.3489051.389682.4 %5.03155.9299396.4444987.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส25591.289778.097.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก62953.41831719.31149.6 %5.02698.81011431.047.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร45171.83234105.024.5 %5.04761.5773.3729983.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น66458.0741821.037.1 %5.017064.051847.1869595.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม62374.28113105.679.0 %5.02522.21378.3739985.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา92224.65634531.87962.6 %5.03346.51012.975569.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี37465.3013285.2491.2 %5.01418.38513.2099663.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร46295.00824784.046.5 %5.02846.45351.4834987.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่67874.11758111.80114.4 %5.011165.38693.4104693.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา36505.3015141.085.9 %5.05732.2587.92749898.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง66326.91420007.13169.8 %5.02310.8501195.139591.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช50603.32828848.043.0 %5.04158.8301177.5740195.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน61110.53883.100193.6 %5.04691.0395.9694891.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า38699.1727183.081.4 %5.06249.9697778.6904987.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง86221.73474503.013.6 %5.06617.08981666.518474.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี44033.5396563.085.1 %5.01360.4301546.4019859.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร184379.81393306.0-113.3 %0.06771.5098419.093.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี151527.7744515.48870.6 %5.04761.40043001.140137.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์42991.94111226.073.9 %5.01388.3101153.33889.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.53593.100164.27798.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี43922.9121964.050.0 %5.02807.0498326.2170188.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย79386.95316966.77978.6 %5.03496.6501716.2999979.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์28120.7792922.089.6 %5.06150.6001256.015595.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด47959.07824492.048.9 %5.09938.75545.0474994.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี51725.07817430.066.3 %5.02040.2001414.6000179.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง74193.906104759.01-41.2 %0.014792.45574.6104796.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี44399.2118113.081.7 %5.01216.4545.096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 55867.847013.600187.4 %5.01835.3999650.5499964.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล31488.6712779.1959.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์119756.0259735.050.1 %5.013013.31044.592.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี51039.48862962.0-23.4 %0.02217.1001398.5889982.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์51661.43822008.63157.4 %5.06151.1499793.5059887.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย43739.80916687.71161.8 %5.02207.25156.0269992.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป78265.148128415.0-64.1 %0.0143903.63465.099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี39196.3982445.093.8 %5.01420.2001391.2684972.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี51101.94915421.3869.8 %5.012934.52666.9000294.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง62281.60950551.5918.8 %5.03732.5601936.074.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก47553.2119771.079.5 %5.04281.0996890.5479779.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี35649.7386904.149980.6 %5.0984.0350.4004864.4 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี50390.5957201.012-13.5 %0.02711.9102902.566.7 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา36172.01241500.0-14.7 %0.06477.65045.099.9 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 2132560.68955243.199-69.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์36551.3987521.680279.4 %5.03533.5701216.480593.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี36039.1094214.088.3 %5.026794.951446.7694798.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี31740.06116442.61948.2 %5.03074.3501303.420590.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช89742.141237180.0-164.3 %0.03613.01026.071.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่25680.8417192.31133.1 %5.0838.2000183.26499990.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง39431.62129924.024.1 %5.05758.900461.70999998.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา36477.029276.990274.6 %5.03835.731522.996960.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา37861.1814660.0261.3 %5.03269.6399178.970594.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา30802.1895507.2182.1 %5.01525.2001315.998579.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี26918.7216477.530375.9 %5.047296.4025.0100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 14319.178082.043.6 %5.0282796.53314.8395199.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ30570.12910000.067.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 28069.614756.2847.4 %5.093244.055871.6690199.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา103219.4516373.7584.1 %5.016353.25460.04797.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง10565.716005.0-51.5 %0.085483.555168.44499.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม20742.86913737.033.8 %5.095892.75338.2090199.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา12257.287770.036.6 %5.043473.0165.81399.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 35257.2195514.120184.4 %5.01934.9171.50891.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช16223.02113768.3715.1 %5.0179906.92283.84199.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี39525.99223992.039.3 %5.06262.1997321.5935194.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี19246.7631100.0-61.6 %0.0117144.17604.3414999.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่59032.4841895.69129.0 %5.03054.8101406.269586.7 %5.0
รวม 3,769,918 2,383,581 36.77 % 5.0 1,389,597 40,274 97.10 % 5.0