กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1151884.4191000.083.4 %5.079454.5638586.821389.2 %5.0
รวม 1,151,884 191,000 83.42 % 5.0 79,455 8,587 89.19 % 5.0