สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 581813.882409.099.6 %5.024490.95967.890175.6 %5.0
รวม 581,814 2,409 99.59 % 5.0 24,491 5,968 75.63 % 5.0