กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ895653.01592723.0-77.8 %0.033480.0517992.850676.1 %5.0
รวม 895,653 1,592,723 -77.83 % 0.0 33,480 7,993 76.13 % 5.0