สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ602586.06743000.0-23.3 %0.028952.6293237.893688.8 %5.0
รวม 602,586 743,000 -23.30 % 0.0 28,953 3,238 88.82 % 5.0