สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี584522.38446201.023.7 %5.029921.914424.524485.2 %5.0
รวม 584,522 446,201 23.66 % 5.0 29,922 4,425 85.21 % 5.0