สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1418274.11345098.05.2 %2.542922.5783438.264692.0 %5.0
รวม 1,418,274 1,345,098 5.16 % 2.5 42,923 3,438 91.99 % 5.0