สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา424221.31196000.053.8 %5.026148.02526.473690.3 %5.0
รวม 424,221 196,000 53.80 % 5.0 26,148 2,526 90.34 % 5.0