สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน1225659.11649823.3-34.6 %0.044110.6995163.588.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร67643.6862622.07.4 %3.54979.66021292.79874.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 148364.488123325.55-155.0 %0.0350.959992947.3765-739.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 291401.74259721.034.7 %5.04317.64992405.171944.3 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์561267.2589865.084.0 %5.01570.41313.042516.4 %5.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ92166.13353058.042.4 %5.01523.041270.820416.6 %5.0
รวม 2,086,502 2,038,415 2.30 % 1.0 56,852 14,393 74.68 % 5.0