สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1810539.11449629.019.9 %5.052474.55158364.313-11.2 %0.0
รวม 1,810,539 1,449,629 19.93 % 5.0 52,475 58,364 -11.22 % 0.0