กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 1.7450312E+71.5632964E+710.4 %5.0354010.31292895.6317.3 %5.0
รวม 17,450,312 15,632,964 10.41 % 5.0 354,010 292,896 17.26 % 5.0