กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ2.6583074E+72.9459284E+7-10.8 %0.0427940.31347716.8818.7 %5.0
รวม 26,583,074 29,459,284 -10.82 % 0.0 427,940 347,717 18.75 % 5.0