สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข5147881.02365888.054.0 %5.043688.59820849.37952.3 %5.0
รวม 5,147,881 2,365,888 54.04 % 5.0 43,689 20,849 52.28 % 5.0