กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 686292.69385454.0943.8 %5.029452.916564.851677.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่630966.75330832.047.6 %5.030423.510204.89966.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน155319.42107299.6730.9 %5.013017.872637.649979.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น417538.0237440.043.1 %5.010466.2113582.880465.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี588420.69127212.078.4 %5.07284.64012702.064962.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา452882.97213833.052.8 %5.013524.844758.171464.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี223432.25111256.850.2 %5.010876.931487.856986.3 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี3777144.84270000.0-13.0 %0.025375.9113771.73745.7 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่409190.13392140.04.2 %2.021204.6413084.720585.5 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี710158.75590920.016.8 %5.017845.025374.244669.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี611505.19620138.0-1.4 %0.07341.52986524.764611.1 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี725414.691417994.0-95.5 %0.011107.1416567.199-49.2 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง602562.5645348.0-7.1 %0.013576.333883.2571.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี803400.75241880.9769.9 %5.013365.983871.839871.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี662879.88603827.08.9 %4.013664.014654.850165.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี597919.19715328.0-19.6 %0.020098.64344.641678.4 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี5662482.07600042.0-34.2 %0.047182.4497289.600184.6 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง206993.791709.055.7 %5.08544.09961323.299984.5 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน4299964.03978265.07.5 %3.527959.1997796.826272.1 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์885416.751556238.0-75.8 %0.08688.79987727.144511.1 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี113887.0192549.018.7 %5.06887.14992176.962968.4 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา1547430.42249440.0-45.4 %0.09430.53032627.435172.1 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา259307.95247594.04.5 %2.02109.2785.1999562.8 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ1531129.81711094.0-11.8 %0.021215.414399.674879.3 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง536719.31753660.63-40.4 %0.02500.283324.3008-33.0 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1.4551767E+73075777.578.9 %5.022032.264720.87778.6 %5.0
รวม 41,650,128 32,367,272 22.29 % 5.0 415,175 136,187 67.20 % 5.0