กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 1237144.5755022.039.0 %5.063614.85923750.46562.7 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง69202.289126424.0-82.7 %0.017634.5491297.538692.6 %5.0
รวม 1,306,347 881,446 32.53 % 5.0 81,249 25,048 69.17 % 5.0