สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ875137.51071001.8-22.4 %0.039079.92244709.91-14.4 %0.0
รวม 875,138 1,071,002 -22.38 % 0.0 39,080 44,710 -14.41 % 0.0