กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์4268848.54654281.0-9.0 %0.040106.67211237.51572.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย55776.35958502.789-4.9 %0.063140.7621518.119597.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต117821.9852286.99255.6 %5.05109.29982110.216158.7 %5.0
รวม 4,442,447 4,765,071 -7.26 % 0.0 108,357 14,866 86.28 % 5.0