กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1106426.8978595.011.6 %5.035065.277761.466877.9 %5.0
รวม 1,106,427 978,595 11.55 % 5.0 35,065 7,761 77.87 % 5.0