กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 985637.63615000.037.6 %5.039405.10219048.06451.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ259384.44177000.031.8 %5.02229.10013126.4346-40.3 %0.0
รวม 1,245,022 792,000 36.39 % 5.0 41,634 22,175 46.74 % 5.0