สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา918163.94807507.012.1 %5.044939.30121462.77752.2 %5.0
รวม 918,164 807,507 12.05 % 5.0 44,939 21,463 52.24 % 5.0