สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม667440.38466516.030.1 %5.027023.55986.011777.8 %5.0
รวม 667,440 466,516 30.10 % 5.0 27,024 5,986 77.85 % 5.0