กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 661916.5598452.09.6 %4.534214.80110861.53968.3 %5.0
รวม 661,917 598,452 9.59 % 4.5 34,215 10,862 68.25 % 5.0