กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 569121.13379000.033.4 %5.028414.8522143.939592.5 %5.0
รวม 569,121 379,000 33.41 % 5.0 28,415 2,144 92.45 % 5.0