สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 519073.5586898.0-13.1 %0.029002.664175.220785.6 %5.0
รวม 519,074 586,898 -13.07 % 0.0 29,003 4,175 85.60 % 5.0