สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน512892.38411000.019.9 %5.028549.3011357.6595.2 %5.0
รวม 512,892 411,000 19.87 % 5.0 28,549 1,358 95.24 % 5.0