สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1526032.11257808.017.6 %5.035643.69922120.66237.9 %5.0
รวม 1,526,032 1,257,808 17.58 % 5.0 35,644 22,121 37.94 % 5.0