สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ944224.44418282.055.7 %5.030619.1482567.040391.6 %5.0
รวม 944,224 418,282 55.70 % 5.0 30,619 2,567 91.62 % 5.0