ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน421658.94115000.072.7 %5.023953.09810.1699896.6 %5.0
รวม 421,659 115,000 72.73 % 5.0 23,953 810 96.62 % 5.0