กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง1098208.81677000.0-52.7 %0.050879.9533331.659993.5 %5.0
รวม 1,098,209 1,677,000 -52.70 % 0.0 50,880 3,332 93.45 % 5.0