กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 1986649.94104510.0-106.6 %0.066325.70317158.80174.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.034079.4491915.760594.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 281931.508102003.0-24.5 %0.021025.763017.085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 3134327.09162890.0-21.3 %0.030116.264000.43986.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 158784.46145968.021.8 %5.013264.01118.576591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1090632.578153004.0-68.8 %0.024229.172132.872191.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1166197.203157798.0-138.4 %0.012970.8111818.086.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1278334.59495560.0-22.0 %0.016224.51408.741991.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1374688.93142005.0-90.1 %0.014563.511679.799188.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1465608.641114000.0-73.8 %0.018517.6211871.603589.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 60518.7382239.0-35.9 %0.013102.021812.6686.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1658756.14848201.018.0 %5.013629.672592.081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1765978.61762926.04.6 %2.014160.01907.2586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18109369.3116000.0-6.1 %0.016462.352016.087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1975241.82151735.0-101.7 %0.019576.652354.900988.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2113768.98170097.0-49.5 %0.017969.5291477.80191.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2058074.40274538.0-28.3 %0.013496.251961.63585.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21101129.27200000.0-97.8 %0.022932.594598.079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.027908.51787.44493.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23156657.6982980.047.0 %5.017183.162410.149986.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24215968.09128904.040.3 %5.023832.12761.649988.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25109400.4290165.017.6 %5.021587.0514093.5581.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2680718.63360451.025.1 %5.023115.732290.090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27120214.83102040.015.1 %5.019176.1192850.085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28155998.47133000.014.7 %5.019688.8712519.920487.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29203121.3894562.053.4 %5.012657.6411646.130587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3132506.91126000.04.9 %2.044309.0591729.424196.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30103519.0188831.70314.2 %5.018073.52600.539685.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 485363.469156600.0-83.5 %0.021037.661558.570192.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 579000.922136609.0-72.9 %0.017168.7111245.174692.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6104820.6215881.0-106.0 %0.016544.761504.090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7106557.32101031.05.2 %2.520083.4613255.839483.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8132322.0112137.015.3 %5.024438.3013564.003985.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 989274.37581000.09.3 %4.518127.172820.731484.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 122157.88116284.026.5 %5.01938.8318.9055283.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 242203.44929681.029.7 %5.02026.41256.587.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน40790.016717.059.0 %5.01912.34250.9900186.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง27475.78910493.061.8 %5.02032.45342.083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง32459.7619926.038.6 %5.02199.3999494.077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01891.9199319.6084983.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน38237.12114772.061.4 %5.02253.71546.2575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 132979.0715853.051.9 %5.01674.65447.3834873.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 227166.44111092.059.2 %5.01794.62341.4299981.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย26797.2414400.046.3 %5.02106.3899372.3715282.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่25373.6616167.036.3 %5.01832.5901346.4744981.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ31778.38128970.08.8 %4.02976.8601493.0784983.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน38508.8224178.037.2 %5.03372.1499336.2999990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน46022.525035.045.6 %5.02385.1101234.6215290.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม31871.6098682.072.8 %5.02441.9502413.2583.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค32176.5912500.061.2 %5.02068.73522.574.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ33852.543411.0-28.2 %0.02050.99190.9590.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา31109.5123900.023.2 %5.02268.5701570.074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด31752.78118008.043.3 %5.02065.2418.079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 126916.024874.07.6 %3.51801.51394.4874978.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 230903.5227991.09.4 %4.52249.8601345.9995184.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 339260.4310700.072.7 %5.02334.46432.0409981.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม43328.28113098.469.8 %5.02842.3456.084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 125004.8595703.077.2 %5.02763.75197.9229992.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 226067.69923383.010.3 %5.03203.6401423.7569986.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ42576.8327348.082.7 %5.02504.04342.086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 128064.19912663.054.9 %5.01834.64378.5465179.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01825.7328.709582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01869.55163.091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง34461.19922313.035.3 %5.01939.6399703.063.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01419.79489.2565.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 232501.05116560.049.0 %5.02279.8599318.76386.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ24951.5396540.073.8 %5.01854.36494.073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี28500.63123698.016.9 %5.02260.95332.585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02136.73273.6000187.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 134154.30118145.046.9 %5.01693.52185.2589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 221640.855300.075.5 %5.01426.22209.7900185.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02287.51372.941583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง29753.4132066.0-7.8 %0.08925.1201511.7650194.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว29980.87110098.066.3 %5.02377.0744.7619668.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง35364.69933466.05.4 %2.52536.48798.068.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา33273.6626082.021.6 %5.01775.75350.47480.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง28636.9317381.039.3 %5.02140.4399380.082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์27246.43914311.047.5 %5.01583.36218.2339986.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร37587.60916322.056.6 %5.02515.1599372.3999985.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม40045.5214206.064.5 %5.02546.8298760.070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก28941.0912089.058.2 %5.02113.55475.077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่30102.98818717.037.8 %5.02247.95608.073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 137372.19114410.061.4 %5.02268.95646.071.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 241239.80929980.027.3 %5.01226.3266.078.3 %5.0
รวม 6,586,026 8,501,179 -29.08 % 0.0 841,655 113,666 86.49 % 5.0