สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ1380802.81115000.019.2 %5.043610.44913816.42468.3 %5.0
รวม 1,380,803 1,115,000 19.25 % 5.0 43,610 13,816 68.32 % 5.0