สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ732861.25420078.0642.7 %5.028133.4497095.95774.8 %5.0
รวม 732,861 420,078 42.68 % 5.0 28,133 7,096 74.78 % 5.0