กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต768686.881761000.0-129.1 %0.041734.44945170.125-8.2 %0.0
รวม 768,687 1,761,000 -129.09 % 0.0 41,734 45,170 -8.23 % 0.0