สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1182951.12906565.0-145.7 %0.044939.30110360.7576.9 %5.0
รวม 1,182,951 2,906,565 -145.70 % 0.0 44,939 10,361 76.95 % 5.0