กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 817124.061074000.0-31.4 %0.031885.4494842.084.8 %5.0
รวม 817,124 1,074,000 -31.44 % 0.0 31,885 4,842 84.81 % 5.0