สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 536169.81472766.011.8 %5.030716.078482.16872.4 %5.0
รวม 536,170 472,766 11.83 % 5.0 30,716 8,482 72.39 % 5.0