กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ2074949.3181000.091.3 %5.026169.8911927.092.6 %5.0
รวม 2,074,949 181,000 91.28 % 5.0 26,170 1,927 92.64 % 5.0