สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1426039.91182000.017.1 %5.034436.8095351.622684.5 %5.0
รวม 1,426,040 1,182,000 17.11 % 5.0 34,437 5,352 84.46 % 5.0