กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา2633096.01492791.043.3 %5.027273.6025941.784778.2 %5.0
รวม 2,633,096 1,492,791 43.31 % 5.0 27,274 5,942 78.21 % 5.0