กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว816902.31435610.046.7 %5.032188.7443786.641-36.0 %0.0
รวม 816,902 435,610 46.68 % 5.0 32,189 43,787 -36.03 % 0.0