สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์623641.13500800.019.7 %5.036706.7716489.7655.1 %5.0
สป.พม. สสว 219402.2520301.0-4.6 %0.02947.52374.929919.4 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี64838.78960690.06.4 %3.021849.3915845.100173.2 %5.0
รวม 707,882 581,791 17.81 % 5.0 61,504 24,710 59.82 % 5.0