กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ849399.88751200.011.6 %5.041656.29714629.76364.9 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์50580.2710019.080.2 %5.04920.31012954.283440.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี14689.410354.6529.5 %5.03892.95023359.305213.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง15370.1115804.2-2.8 %0.040796.8013997.600190.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์13266.35483.058.7 %5.02467.72486.0454-0.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี20184.0216894.2316.3 %5.04391.70021651.85362.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่18907.254377.580176.8 %5.05942.05032156.996363.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น16459.0217787.0-8.1 %0.04015.79984130.106-2.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว15362.638463.044.9 %5.03685.031896.817548.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง15417.1226342.0-70.9 %0.01895.70012556.146-34.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร14201.35826.779859.0 %5.02544.33180.7095-25.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี14806.18913015.2812.1 %5.02519.18025276.46-109.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์30363.7313579.055.3 %5.03847.91022814.754926.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง15561.1314087.09.5 %4.53063.38013718.7395-21.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี14037.9812365.011.9 %5.03542.214929.1416-39.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี14004.1323843.0-70.3 %0.03932.86996343.2861-61.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์17870.0398198.054.1 %5.04340.10012274.347.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา20853.30113952.2233.1 %5.03748.952596.644530.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร15661.589148.041.6 %5.03864.272943.099923.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก15072.3421701.99-44.0 %0.06644.98053331.200949.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา16684.6748058.84-188.0 %0.04767.79983200.532.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา13991.89110108.027.8 %5.02623.784354.1768-66.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 12638.726144.051.4 %5.02911.282301.630920.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก13242.02111981.09.5 %4.52074.14992839.3699-36.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา13926.04912.240264.7 %5.04539.044374.59813.6 %1.5
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์15903.8715074.05.2 %2.54090.25486.4502-34.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง14688.7815448.0-5.2 %0.03521.052286.890135.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี16087.7813678.015.0 %5.03719.12991620.4656.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี13918.942321.083.3 %5.02587.36994017.8179-55.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา16799.87121640.01-28.8 %0.03859.55119.0-32.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล40006.3422201.044.5 %5.04373.93024636.0-6.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา16475.859160.044.4 %5.03263.41993336.0444-2.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 18115.3693980.078.0 %5.02932.85013183.0603-8.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา19260.3216513.18914.3 %5.04101.64992785.571532.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี24238.89116868.030.4 %5.03365.33760.5369-11.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี14288.678712.039.0 %5.02408.51274.1247.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา14867.0722425.629-50.8 %0.05873.62993584.119439.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 14202.7512059.015.1 %5.03658.742470.60432.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร4346.75986222.0-43.1 %0.03845.79981689.597556.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์4356.12993609.017.2 %5.02527.82957.4448-17.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์49266.81323857.651.6 %5.04167.08986950.0-66.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส12869.768872.031.1 %5.02548.39011900.025.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส17573.4716868.060.9 %5.05597.66022951.7547.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 13735.428571.82-108.0 %0.03061.58582.9395-180.4 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี18911.7415294.3119.1 %5.05804.753773.627935.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร14325.56110305.428.1 %5.04068.553222.85620.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย26604.2521911.12917.6 %5.011008.8510649.53.3 %1.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่39794.7328411.68928.6 %5.015535.6995183.563566.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก18637.3798794.052.8 %5.05571.08015246.99465.8 %2.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน18766.3217001.179.4 %4.56247.45023501.851843.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา14957.42190.085.4 %5.04509.04982404.046946.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก7357.089816299.99-121.6 %0.04301.60013931.5118.6 %4.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี13845.126093.870156.0 %5.02631.282037.384522.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์15458.3242614.0-175.7 %0.04475.60012006.30855.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่19432.19913814.4928.9 %5.03164.52434.926523.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน19324.436852.064.5 %5.09127.54987795.184614.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี13720.6514172.77-3.3 %0.01436.221540.4324-7.3 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง15178.287464.050.8 %5.06180.35013185.902348.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน13381.68913470.0-0.7 %0.02968.762325.713921.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี43369.8987151.083.5 %5.03375.70024284.1328-26.9 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 62195.19927803.055.3 %5.09570.45021767.18781.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี142406.17125480.0911.9 %5.07689.81015353.848130.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 69871.7540196.93842.5 %5.08261.87992837.725165.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี79251.03171532.09.7 %4.54478.87991430.49668.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 79893.10977680.752.8 %1.016745.983479.849979.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์59713.32871827.906-20.3 %0.09606.83983612.195162.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 41322.5225420.1838.5 %5.012977.253608.756372.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช87365.57846795.21946.4 %5.015715.32370.66684.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 85358.53159941.029.8 %5.013505.253015.399977.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน37047.48822122.040.3 %5.017617.152503.348485.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 103963.2557374.9344.8 %5.07190.30033488.060351.5 %5.0
รวม 2,775,007 2,199,739 20.73 % 5.0 451,898 259,881 42.49 % 5.0