สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์860800.88710417.017.5 %5.035546.7716713.52153.0 %5.0
รวม 860,801 710,417 17.47 % 5.0 35,547 16,714 52.98 % 5.0