กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)1390884.92514588.0-80.8 %0.087149.29733923.59861.1 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด971650.51238107.0-27.4 %0.0407373.8846313.04788.6 %5.0
รวม 2,362,536 3,752,695 -58.84 % 0.0 494,523 80,237 83.77 % 5.0