กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์439466.56171774.060.9 %5.026976.64754.714882.4 %5.0
รวม 439,467 171,774 60.91 % 5.0 26,977 4,755 82.37 % 5.0