กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง1739461.61669449.04.0 %2.081552.54718428.48877.4 %5.0
รวม 1,739,462 1,669,449 4.02 % 2.0 81,553 18,428 77.40 % 5.0